O EAGLE projektu

Raznolika prirodna i kulturna baština prekograničnog područja Mađarska-Hrvatska, a posebno prirodna i kulturna dobra visoravni Bilogore i Mecseka, kao i sliva rijeke Drave, ne koriste se u praksi punim kapacitetom kako bi potaknula gospodarski rast za turističke dionike u općini Pitomača i gradu Pečuhu; obje se nalaze u zoni B područja Interreg. Postojeća turistička infrastruktura u Pitomači i Pečuhu ne zadovoljava u potpunosti potrebe i zahtjeve suvremenog turističkog tržišta. Vidljivost odredišta oba mjesta nije učinkovito razvijena, a zajednička prekogranična suradnja turističkih dionika u Pitomači i Pečuhu, unatoč 900 godina zajedničke povijesti, praktički ne postoji. Gospodarski rast Virovitičko-podravske županije u Hrvatskoj i Baranjske županije u Mađarskoj i dalje je, unatoč nedavnom napretku, usporen u usporedbi s drugim regijama u Hrvatskoj i Mađarskoj, BDP po stanovniku obiju županija niži je od njihovog nacionalnog prosjeka. Stoga je potencijal za generiranje gospodarskog rasta kroz turističke aktivnosti održivo sredstvo za poticanje gospodarstva na područjima oko Bilogore i brda Mecsek, područjima prepunim prirodnim i kulturnim dobrima.

Ukratko
  • Naziv projekta – EAGLE (Enhancing the Adventure Generating Local Environment Pitomača-Pecs)
  • ID projekta: HUHR/1901/2.1.2/0109
  • Program: Program suradnje Interreg V-A 2014.-2020
  • Prioritetna os: 2 – Održivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara
  • Posebna ciljna komponenta: 2.1 – Pretvoriti prirodnu i kulturnu baštinu regije u turističke atrakcije s mogućnostima stvaranja prihoda, 2.1.2 – Turističke atrakcije
Više

Više o projektu možete pronaći na web stranici projekta eaglehuhr.eu

Mobilne aplikacije

Pitomača Pécs Outdoor

Mecsek Discovery Center

Prekogranična regija

gdje rijeke spajaju, a ne razdvajaju