Kladarska iža

Kladarska iža koja je danas centar TIC-a Klopotec je nekada bila nadstrešnica

koja je bila središte okupljanja „pajdaša“ i gdje su se često radile velike „fešte“, a posebice za martinje, vincekovo i bartolovo. Nakon što je nadstrešnica preoblikovana u turističko-informativni centar zadržala je tu tradiciju održavanja fešti te još uvijek možete doći na druženje i zabavu na martinje, vincekovo ili pak bartolovo.

Nakon što je nadstrešnica preoblikovana dobila je novo ime „Kladarska iža“. Sami objekt inspiriran je tradicijskom arhitekturom koja je karakteristična za pitomački dio Bilogore. Naime najviše su se isticala 3  tradicionalna arhitektonska stila koja su ovdje prevladavala, a to su klijet sa kanatnom konstrukcijom (klijet građena od blata, trske i slame), zidana klijet (nastala u novije vrijeme nakon klijeti na kanat, a sastojala se od opeke i crijepa) te mala vinogradarska vila (građena kao visoka prizemnica, posljednji arhitektonski stil koji se može nazivati tradicijskim).


Prekogranična regija

gdje rijeke spajaju, a ne razdvajaju